Door Richard Heijmann op 16 mei 2014

De PvdA fractie heeft vandaag een coalitieakkoord getekend

De PvdA fractie heeft vandaag een coalitieakkoord getekend met CDA, GroenLinks, VVD, Democraten Swalmen, D66 en Stadspartij Roermond.

De titel van het coalitieakkoord is  “Mensen maken onze stad”, en heeft als pijlers economisch stimulerend en sociaal verbindend. De zeven coalitiepartners hebben gekozen voor de accenten ‘de wijk als bindmiddel’, ‘duurzaam en innovatief’, ‘samenwerking’ en ‘financieel degelijk en evenwichtig’ die als een rode draad door het akkoord lopen.

Onze fractievoorzitter Richard Heijmann heeft als hoofdonderhandelaar de gesprekken gevoerd: “Er ligt een mooi en evenwichtig akkoord met een sociaal gezicht. Ik ben trots op het eindresultaat en heb veel vertrouwen in een goede samenwerking. Als Partij van de Arbeid hebben we met de portefeuille wijken en sociale zaken een echte PvdA portefeuille gekregen.”.

De volledige tekst van het akkoord vindt U hier.

Richard Heijmann

Richard Heijmann

Ik ben geboren in Posterholt maar woon sinds 1972 in Swalmen en vanaf 1993 in Roermond. Ik mag dus wel zeggen dat ik een echte inwoner ben van de in 2007 ontstane nieuwe gemeente Roermond. Roermond is een prachtige stad. Een stad om in te wonen, te werken en te recreëren, niet alleen voor onze

Meer over Richard Heijmann