‘Zorgen voor elkaar’ krijgt een nieuwe betekenis voor de Partij van de Arbeid Roermond

21 september 2017

Op de Ledenvergadering van woensdag 20 september 2017 hebben de leden unaniem besloten om te kiezen voor een lijsttrekkers-duo.

Richard Heijmann heeft in zijn huidige rol als fractievoorzitter wederom het vertrouwen gekregen van de leden en gaat de lijst aanvoeren samen met Tirza Houben die met hem een duo vormt. Beiden zijn de afgelopen vier jaar op verschillenden manieren verdienstelijk geweest voor Roermond en haar inwoners. Richard heeft dit gedaan vanuit zijn positie als raadslid waarin hij structureel budget heeft weten vrij te maken voor het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds. Ook het beschikbaar stellen van een meesterbeurs voor het vergroten van de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt is één van zijn verdiensten. Om de sociale cohesie in de wijken te verbeteren heeft de PvdA onder leiding van Richard het voorstel gedaan om €100.000 extra beschikbaar te stellen voor kleine initiatieven in de wijken.

Tirza die vanuit haar positie als Statenlid vooral een verbinden de rol speelt en projecten uit Roermond onder de aandacht brengt bij de Provincie. Zo was één van die projecten ‘Netwerken op de Maas’ waarbij bestuurders van de gemeente Roermond en de Provincie Limburg op een leuke manier kennis met elkaar konden maken. Tirza zet zich voor Roermond in als verbinder, netwerker en ondersteuner.

Daarom zijn wij dan ook erg trots dat beiden hun kwaliteiten samen gaan inzetten voor de inwoners van Roermond.  

Samen zullen zij als duo de campagne ingaan met het thema: ‘Zorgen voor elkaar’. Zij zullen in samenspraak met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties ervoor zorgen dat de waarden van de PvdA een goede vertaling krijgen naar de samenleving.