19 januari 2017

Nieuwjaarsspeech voorzitter Theo Geene

Nieuwjaarsspeech 2017
Beste rode vrienden,
Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd, zei Kierkegaard, de Deense filosoof. Dit geldt ook voor de politiek. Ik moest aan deze uitspraak denken toen ik een commentaar op de Faceboekpagina van onze afdeling las. Dat luidde: de PvdA is verleden tijd. Dit stemde mij tot nadenken en tot de vraag kunnen wij als PvdA nog voorwaarts leven. We kunnen achterwaarts dan denken aan de socialisten van weleer die trachtten de schrijnende ongelijkheid te bestrijden en het lot van de arbeider te verbeteren onder de vlag van emancipatie van die arbeider, zowel stoffelijke als geestelijke
Rechtse populisten spelen van daag de dag veeleer de rancune. Emancipatie is geen doel. We zijn de autochtone arbeider kwijtgeraakt en hebben een deel van de allochtone arbeiders van ons vervreemd. Onze partij heeft lange tijd het marktmechanisme gekoesterd met alle nare gevolgen, zeker voor de laaggeschoolden, en het publieke domein verwaarloosd door dit over te geven aan de private sector.We hebben de moed gehad en de noodzaak gevoeld om een coalitie met de VVD aan te gaan, om ons land uit de crisis te halen en ervoor te zorgen dat er weer perspectief is. De PvdA profiteert tot nog toe electoraal niet van het herstel en de nieuwe voorspoed,
Is de PvdA verleden tijd? Bij deze vraag schoot mij een citaat van Berthold Brecht te binnen. In zijn stuk Mutter Courage laat hij zeggen: “Als de kaas op is wat gebeurt er dan met de gaten?” Dat is de vraag voor de PvdA om voorwaarts politiek te leven. Hoe vullen we onze gaten? Het verkiezingsprogramma biedt hoop en wellicht kan onze lijsttrekker ook de nadruk leggen op het goede dat is gebeurd, hoe het achterwaarts moet worden begrepen.
We moeten als stelregel hanteren alle situaties te boordelen vanuit het perspectief van de minst bevoorrechten en vanuit het perspectief van diegenen die het meest lijden. Natuurlijk is onze partij er voor alle groeperingen in ons land, maar die stelregel moet als basislijn dienst blijven doen.
Behalve de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017, waar we in onze campagne zeer ons best voor gaan doen, zijn er in 2018 de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen en daar ligt voor onze afdeling dit jaar de focus.
De PvdA heeft momenteel een zwakke electorale positie. Hopelijk weet onze partij dit tij te keren, zodat in maart 2017 toch nog een gunstige uitslag bij de Tweede Kamerverkiezingen kan worden behaald. Het hoeft geen nader betoog dat de landelijke positie van de PvdA van grote invloed is, voor onze afdeling, op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Ook is de handelingswijze bij de landelijke coalitievorming van belang. M.a.w. het kan nog enkele kanten op, het kan een kans of een bedreiging zijn.

Een waarlijke bedreiging zou het meedoen van DENK aan de Roermondse verkiezingen zijn, hetgeen vooralsnog niet uit te sluiten is. Dat kan stemmen kosten van Turkse en Marokkaanse medelanders.

We bezetten momenteel drie zetels in de gemeenteraad. In ieder geval moet het streven zijn deze positie op zijn minst te behouden, de realiteitszin gebiedt dit. Het is daarom dat we een sterke en gevarieerde kandidatenlijst kunnen krijgen die stemmen trekt.

De weg naar de gemeenteraadsverkiezingen ligt bezaaid met onzekerheden en dat stemt zorgelijk. Van Luther is de volgende uitspraak: “Als morgen de wereld vergaat plant ik vandaag een boom”. Met dit soort optimisme moeten we de toekomst aangaan. Intern is er genoeg optimisme en ambitie om een goed resultaat te behalen.

Politiek gezien doet de fractie van de PvdA zich gelden met goede voorstellen en is een kritisch lid van de coalitie. Dit is zeker te danken aan onze fractievoorzitter Richard Heijmann die de kar trekt en een gewaardeerde positie binnen de Roermonds politiek heeft verworven, ook met support van een sterke steunfractie. Mijn complimenten daarvoor. Ook hebben wij ons statenlid Tirza Houben, die in dat gremium zeer actief. Zij staat op de lijst van de Tweede kamer, weliswaar op de 72e plaats, maar laat ik zeggen, een begin is gemaakt. Stem op haar.

Beste rode vrienden ik wens ons allen een goed gestemd 2017. Op weg naar de verkiezingen moet blijken dat wij niet voor een gat te vangen zijn. Hou ons in de gaten.

Ik heb gezegd.

Proost.